JobFAIR - simbol povezivanja, volonterskog angažmana i ambicija mladih ljudi

JobFAIR - simbol povezivanja, volonterskog angažmana i ambicija mladih ljudi

Mjesto susreta, upoznavanja s mladim stručnjacima, predstavnicima uspješnih kompanija na tržištu rada.

Kroz devet godina ustrajnosti, posvećenosti, požrtvovanosti, ogromnog zalaganja i rada, generacijama se gradio događaj za pružanje prilika mladima. Od studentske inicijative razvio se u profesionalni sajam koji privlači veliki broj mladih, zainteresiranih osoba, sa ciljem davanja doprinosa u stvaranju kvalitetnijeg kadra, boljeg poslovanja kompanija, ali i napretka cjelokupnog društva BiH.

Svrhu projekta, omogućavanje studentima prilika za praksu ili posao u najuspješnijim bosanskohercegovačkim kompanijama tehničko-tehnološke i ekonomske struke, godinama je osnaživala još jača težnja za buđenjem interesa studenata za nastavak poslovne karijere u svojoj državi.

U sredini u kojoj se volontiranje ne cijeni, gdje su osrednjost i letargija društvena norma, naši prethodnici dokazali su svojim entuzijazmom, profesionalnošću, prenošenim s generacije na generaciju, kako kvalitet i trud mogu biti norma, te mladi mogu sami stvarati prilike za profesionalni razvoj svojih karijera i karijera svojih kolega te nade u bolju budućnost u BiH.

Ovim putem zahvaljujemo se našim prethodnicima što su bili pokretačka snaga pozitivnih promjena i inicijativa, most između studenata i poslovnog svijeta, ali također i svim partnerima, suorganizatorima i prijateljima Sajma, koji su nam godinama ukazivali povjerenje i prepoznali našu iskrenu namjeru. Nadamo se kako će i jubilarni, deseti JobFAIR ispuniti očekivanja svih naših partnera i posjetilaca.