Kontakt osobe

Abdullah Awad

Glavni organizator

abdullah.awad@eestec-sa.ba
+387 62 454 541

Amina Mičijević

Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

amina.micijevic@jobfair.ba
+387 60 325 0023

Amer Mušinbegović

Koordinator tima za odnose sa kompanijama

amer.musinbegovic@jobfair.ba
+387 62 280 554

Mirza Kobašević

Koordinator tima za dizajn i publikacije

mirza.kobasevic@jobfair.ba
+387 62 198 629

Ena Šabanović

Koordinatorica tima za odnose sa javnošću

ena.sabanovic@jobfair.ba
+387 62 631 676

Velid Imširović

Koordinator tima za informacione tehnologije

velid.imsirovic@jobfair.ba
+387 62 757 101