Kontakt osobe

Azra Đonlagić

Koordinatorica tima za dizajn i publikacije

azra.djonlagic@jobfair.ba
+387 60 348 7563

Seid Korać

Glavni organizator

seid.korac@jobfair.ba
+387 62 970 940

Azra Mehić

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

azra.mehic@jobfair.ba
+387 60 351 4295

Mirnesa Salihović

Koordinatorica tima za informacione tehnologije

mirnesa.salihovic@jobfair.ba
+387 62 884 481

Nihad Hodžić

Koordinator tima za ljudske resurse i logistiku

nihad.hodzic@jobfair.ba
+387 62 187 652

Lejla Hrustemović

Koordinatorica tima za odnose sa javnošću

lejla.hrustemovic@jobfair.ba
+387 62 303 036