JobFAIR '23
Iskoristi svoju šansu!
Sajam zapošljavanja za studente i diplomce
tehničko - tehnoloških fakulteta i ekonomije
06. i 07. novembar 2023.
Novosti
HOĆU.ba

Info platforma HOĆU.ba je poseban servis za informiranje 500.000 mladih i onih koji rade sa njima, kojima nudi više od 3.000 korisnih informacija godišnje s ciljem osnaživanja, motiviranja i aktiviranja mladih u Bh.

06.11.2023
Popcorn Recruiters

Sa bogatim bazenom talenata u oblasti IT-a i govornicima stranih jezika, njihovi "Popcorn Recruiters" vode put ka uspješnim spojevima.

06.11.2023
Oaza

Još jedan od ovogodišnjih sponzora je Oaza !

03.11.2023
Organizator
Povezivanje studenata

Misija Udruženja

EESTEC (eng. Electrical Engineering STudents' European assoCiation) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope. Trenutno postoji 46 lokalnih komiteta na fakultetima u gradovima širom Evrope. Osnovni cilj EESTEC-a je promocija i razvoj međunarodnih kontakata između studenata i profesionalaca iz oblasti elektrotehnike. EESTEC pruža poslovne mogućnosti i internacionalnu karijeru svim članovima lokalnih komiteta, a jedan od koraka ka ostvarenju ovog cilja je formiranje jedinstvene baze podataka studenata elektrotehnike iz cijele Evrope, kako bi internacionalne kompanije mogle specijalizirati studente u vrhunske inženjere kroz rad u njihovom poslovnom okruženju.

Povezivanje studenata

Višegodišnja tradicija i uspjesi

Tokom 15 godina aktivnog rada, EESTEC LC Sarajevo se može pohvaliti velikim brojem organizovanih projekata, kako na lokalnom nivou, tako i na internacionalnom. Naš lokalni komitet teži da pruži maksimalni doprinos poboljšanju situacije studenata u Bosni i Hercegovini. Naš moto je da mladi ne trebaju čekati na prilike, već ih sami stvarati. Kroz naše lokalne projekte Soft Skills Academy Sarajevo i JobFAIR, trudimo se da motivišemo mlade da na vrijeme počnu razvijati lične i profesionalne sposobnosti te im pružamo mogućnost direktnog kontakta sa vodećim kompanijama iz tehničko-tehnoloških oblasti i ekonomije.

Povezivanje studenata

Putovanja i razmjena iskustava

Razmjena ideja i iskustava iz oblasti elektrotehnike i kompjuterskih nauka te unapređenje tehničkog znanja studenata elektrotehnike omogućeno je kroz stručne radionice, razmjene, stručne prakse i slične aktivnosti u organizaciji različitih lokalnih komiteta. Studenti imaju priliku da posjete bilo koji od gradova u kojima EESTEC ima lokalni komitet te se upoznaju sa kulturom i običajima države u kojoj borave. U toku boravka u drugim gradovima stvaraju prijateljstva, koja su često za čitav život.

Više o nama možete pročitati ovdje.
O projektu
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije "JobFAIR - Iskoristi svoju šansu!" je najznačajniji projekat Udruženja studenata elektrotehnike Evrope, EESTEC LC Sarajevo. O velikoj važnosti projekta govori i činjenica da se ove godine održava po trinaesti put, 5. i 6. novembra. Organizatori Sajma još jednom dokazuju da u Bosni i Hercegovini postoje mladi koji ne čekaju prilike, nego ih stvaraju sami!

Osnovni cilj JobFAIR-a je direktan kontakt između studenata i poslodavaca. Tokom dva dana trajanja Sajma posjetioci će biti u mogućnosti da razgovaraju sa predstavnicima kompanija, informišu se o tome šta poslodavci očekuju od njih te koje vještine su poželjne za njihovu struku. Na osnovu stečenih informacija, studenti i diplomci mogu dalje raditi na usavršavanju ličnog profila.

Ovaj projekat direktno stimuliše zapošljavanje mladih u uspješnim domaćim kompanijama. Također, kroz različita predavanja i savjete profesionalaca pruža se podrška mladima koji imaju ambicije da započnu sopstveni biznis. Osim samog zapošljavanja, projekat ima veliki značaj sa aspekta informisanja mladih. Posjetioci Sajma će imati priliku upoznati se sa mogućnostima koje pruža naša privreda, što će im pomoći u izboru budućeg profesionalnog usmjerenja.

Predstavnici kompanija učesnica Sajma će, tokom ova dva dana, imati priliku da kroz direktnu komunikaciju sa posjetiocima Sajma steknu uvid u stručnost mladih iz Bosne i Hercegovine i njihovu spremnost da budu konkurentni na sve zahtjevnijem tržištu rada.

0

+
Posjetitelja godišnje

0

+
Unosa u CV bazu godišnje

0

+
Kompanija učesnica

0

+
Medijskih partnera
Aktivnosti
Aktivnosti prije Sajma
Webinari i podcasti

Webinari i podcasti

Webinari - kroz online predavanja bit će obrađene razne teme od značaja za mlade koji žele da se istaknu na tržištu rada i unaprijede svoje kompetencije.
Podcasti - kroz razgovore sa istaknutim ličnostima iz struke, slušaoci će steći uvid u to šta ih očekuje izlaskom na tržište rada, kako se nositi s predstojećim izazovima i kako pronaći motivaciju u izgradnji uspješne karijere.

EESTEChat

EESTEChat

EESTEChat je vrsta društvenog događaja organizovan od strane EESTEC LC Sarajevo. U sklopu aktivnosti prije Sajma, EESTEChat će kreirati prostor gdje mladi ljudi mogu iznostiti svoja mišljenja i stavove o zapošljavanju u BiH, te diskutovati i čuti mišljenja drugih. EESTEChat će također ugostit jednu osobu koja ima brojna iskustva na datu temu i koja će okupljenima prenijeti svoja iskustva i mišljenja.

Radionica poslovne komunikacije

Radionica poslovne komunikacije

Komunikacija u poslovnom svijetu bez straha od pogrešnog tumačenja ili nedorečenosti predstavlja ogroman izazov za mlade prilikom razvoja karijere. Kako bi se povećala produktivnost komunikacije, kreirao prostor za uspješnije pregovaranje, radionica na temu poslovne komunikacije omogućava učesnicima: pravilno razumijevanje komunikacije, unaprjeđenje verbalne i neverbalne komunikacije, te obradu stilova komuniciranja.

Aktivnosti tokom Sajma
Razgovor sa kompanijama

Razgovor sa kompanijama

Uzevši u obzir potrebe studenata i razumijevajući njihov strah od prvog kontakta sa budućim potencijalnim poslodavcem, organizatori JobFAIR-a će i ove godine omogućiti studentima da razgovaraju sa predstavnicima kompanija. Tokom dva dana posjetioci Sajma će imati priliku da se informišu o tome šta poslodavci očekuju od njih te koje vještine su poželjne za njihovu struku. Na osnovu stečenih informacija, studenti i diplomci mogu raditi na usavršavanju ličnih profila. Na ovaj način student će biti u mogućnosti da upozna samu firmu, kao i ona njega, stekne korisne kontakte i kreira svoj profesionalni put.

Prezentacije kompanija

Prezentacije kompanija

Predstavnici kompanija će imati mogućnost organizovanja prezentacije, gdje će imati priliku svoj rad predstaviti potencijalnim uposlenicima, poslovnim partnerima ili klijentima. Tokom trajanja Sajma, kroz različita predavanja i prezentacije profesionalaca pruža se prilika mladima da se upoznaju sa radom i predstavnicima kompanije koje budu organizovale prezentacije. Studenti će također steći bolji uvid u vještine i kvalifikacije koje su potrebne za zapošljavanje u njihovoj struci. Upravo ovo je jedan od načina direktnog kontakta između studenata i poslodavaca za vrijeme održavanja JobFAIR - Iskoristi svoju šansu!

Open Space Technology

Open Space Technology

Open Space Technology je inovativni tip interaktivne radionice gdje učesnici imaju slobodu da se priključe rješavanju bilo kojeg problema koji se predstavlja i imaju mogućnost mijenjanja svog angažmana na nekoj temi tokom same radionice na osnovu svojih interesa. Predstavnici kompanija tokom radionice predstavljaju probleme sa kojima se suočavaju i zajedno sa učesnicima rade na pronalasku inovativnih ideja za iste. Cilj radionice je da pruži priliku studentima da iskuse grupne dinamike i timski rad koji vlada u poslovnom svijetu i da ih podstakne da pokažu svoju inovativnost i kreativnost.

Career speed dating

Career Speed Dating

Kroz jedinstveni spoj razgovora za posao i speed date-a imate mogućnost “odmjeravanja” između kandidata i potencijalnog poslodavca koje traje samo 5 minuta. U ovom kratkom vremenskom periodu poslodavac će biti u mogućnosti da ispita spremnost studenta na prilagodbu, kao i njegove komunikacijske sposobnosti. Također, CSD studentima pruža mogućnost da obave prvi razgovor za posao sa zaposlenicima željene kompanije, te se predstave i istaknu iz mase drugih kandidata

Panel diskusija

Panel diskusija

Suorganizator JobFAIR '23
Prijatelji Sajma JobFAIR '23