Tacta - Učesnica Sajma

Tacta - Učesnica Sajma

Pomaganje klijentima u optimizaciji njihovih internih procesa pružajući im elegantna softverska rješenja na brz, pouzdan i pristupačan način, osnovna je djelatnost kompanije Tacta.

Kompanija Tacta je internacionalna kompanija sa sjedištem u Zagrebu, Sarajevu i Briselu. Kompanija je osnovana 2007-e godine od strane iskusnih softverskih arhitekata i programera sa bogatim iskustvom u oblasti razvoja softvera.

Osnovna djelatnost kompanije je pomaganje klijentima u optimizaciji njihovih internih procesa pružajući im elegantna softverska rješenja na brz, pouzdan i pristupačan način. U kompaniji Tacta, kontinuirano se radi na više projekata koji su u različitim fazama razvoja. Zajedničko za sve projekte je da se baziraju na velikim sistemima obzirom da je najveći klijent kompanije Belgijska vlada.

Svi projekti u kompaniji se rade prema Agile metodologiji i prema principima Test-driven development, Domain-driven design i Pair programming. Korištenje navedenih principa omogućava dostizanje visoke kvalitete svih softverskih rješenja koje kompanija nudi.

Vrijednosti kompanije Tacta su direktnost, otvorenost i razmjena znanja. U kompaniji smatramo da upravo ove vrijednosti prave temelje za kulturu feedbacka. Ovakva kultura ima za rezultat autentičan, aktivan i učestao feedback na svakom koraku u procesu razvoja softvera.