Ostavi svoj CV!

Ostavi svoj CV!

Bez dobre biografije nema ni razgovora za posao, jer na prvi pogled CV može presuditi tome da li ćete biti pozvani na razgovor za posao ili ne. Informišite se o JobFAIR CV bazi kao i načinu pristupanja istoj, zbog toga što su dobra biografija i CV odskočna daska u poslovni svijet!

U svakodnevnom životu ljudi se edukuju, učestvuju na raznim radionicama i projektima, zapošljavaju se, napreduju, mijenjaju radna mjesta. Prosto rečeno, promjene su neminovne, a vođena željom da studentima tehničkih i tehnoloških fakulteta pruži što više mogućnosti za zapošljavanje i profesionalni razvoj, studentska organizacija EESTEC LC Sarajevo pokrenula je inicijativu organizovanja sajma zapošljavanja - JobFAIR.

Jedna od brojnih mogućnosti koju JobFAIR nudi je ostavljanje biografija u CV bazu, kojoj kompanije učesnice imaju pristup tokom čitave godine u svrhu pronalaska potencijalnih uposlenika odgovarajućih kvalifikacija. Koristeći pomenutu bazu biografija, kompanije učesnice pretraživanje mogu obaviti brzo i jednostavno te veoma efikasno napraviti selekciju potencijalnih uposlenika svoje kompanije.

Svima koji se registruju na zvaničnoj stranici www.jobfair.ba i ostave svoj CV, omogućeno je da isti dopunjavaju i ažuriraju tokom cijele godine.

JobFAIR CV baza trenutno sadrži oko 3000 biografija studenata i diplomaca. Ona se konstantno unapređuje uz uvažavanje prijedloga kompanija učesnica te će JobFAIR tim i dalje raditi na njenom razvoju.