U poslovnoj komunikaciji leži ključ uspjeha - MIT ili ISTINA ?

U poslovnoj komunikaciji leži ključ uspjeha - MIT ili ISTINA ?

Šta je ključ poslovnog uspeha? Sreća? Dobar tim? Povoljan trenutak? Kvalitetna komunikacija? Mnogi poslovni stručnjaci se slažu oko toga da je samo jedna suštinska vještina potrebna da bi neko bio uspješan.

Naime, radi se upravo o komunikaciji. Za ljude, komunikacija je sredstvo prenošenja i akumuliranja znanja, koje nam je omogućilo da budemo najnaprednija vrsta na planeti. Iako ljudi misle kako je govor glavni način komunikacije, to nije slučaj. Evidentno je da ljudi, kvalitetni komunikatori, k sebi privlače druge ljude. Jedan od razloga je i taj što se poslovi koje oni vode ili u koje su uključeni većinom završavaju uspješno. Prva vrsta komunikacije koju ljudsko biće savlada, primjećuje i koristi je neverbalna komunikacija. Pored neverbalne komunikacije, u poslovnom svijetu, ne smijemo zapostaviti ni verbalnu ni podsvjesnu komunikaciju.

Želite li privlačiti određene ljude u svoju blizinu, steći njihovu naklonost i razviti čvrste odnose s njima, trebat ćete kreirati atmosferu povjerenja i otvorenosti. Važna pretpostavka za to svakako je šta i kako se komunicira. Na ličnoj je razini neophodno osvijestiti činjenicu da je vješto komuniciranje jedna od najvažnijih karika dobrog obavljanja poslova, uspjeha i napredovanja u karijeri.

Sve što čujete i vidite pri susretu s nekom osobom proći će kroz vaše postojeće filtere, koji su stvoreni tokom vašeg odrastanja, pod utjecajem životne sredine.

Kvalitetna komunikacija je ona koja će vas dovesti do vašeg cilja.

Neverbalna komunikacija postoji čak i kada pišemo email ili poslovno pismo u drugoj formi. Tu će i one najsitnije greške ili odabir riječi utjecati na utisak koji sagovornik stječe o nama (da li vam je zaista stalo do te komunikacije, koliko ste stručni u svom poslu…).

Uživo, tri stvari koje su najbitnije u komunikaciji su riječi koje izgovaramo (7%), ton glasa (38%) i neverbalni znakovi (55%). Zato je bitnije kako nešto kažemo nego šta tačno kažemo.

Efektivna komunikacija zasniva se na tome da ljudi razumiju značenje vaše poruke i odgovore tako da se komunikacija učinkovito nastavi – po mogućnosti u smjeru u kojem vi želite.

Kako bi se povećala produktivnost u komunikacijskim prilikama, kreirao prostor za uspješnije pregovaranje, u sklopu ovogodišnjeg JobFAIR-a, kao predsajamska aktivnost, tokom 29., 30. te 31. oktobra održati će se sesije radionice na temu poslovne komunikacije, koja će učesnicima omogućiti:

- pravilno razumijevanje komunikacije - na koji način primati, organizirati i koristiti informacije iz okoline

- poboljšanje verbalne i neverbalne komunikacije - kako se prilagoditi razgovoru opažajući verbalnu i neverbalnu komunikaciju sugovornika

- unapređenje stilova komuniciranja - kako prilagoditi svoju komunikaciju u odnosu na tip sastanka, jedan na jedan ili grupni sastanak.

Za prisustvo na jednoj od tri sesije radionice poslovne komunikacije koje će se održati u navedim danima, s početkom u 18:00h, možete se prijaviti kroz formu do 20. oktobra (23:59h). Broj mjesta je ograničen, stoga požurite i prijavite se!