Addiko Bank - Učesnica Sajma

Addiko Bank - Učesnica Sajma

Po prvi put na Sajmu sa nama je Addiko Bank, banka koja posluje po principu jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva.

Mi smo Addiko Bank, upoznajte nas!

Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. U fokus stavljamo osnovne bankarske proizvode koji klijentima pružaju veću vrijednost.

Radije radimo manje stvari, ali ih onda radimo odlično, nego puno stvari prosječno. Efikasni smo i usmjereni na Vaše potrebe. Komuniciramo jednostavno i neposredno. Naši proizvodi i usluge su jasni i razumljivi. To našim klijentima donosi konkretne prednosti: kvalitet umjesto kvantiteta, lakše donošenje finansijskih odluka, pouzdanu uslugu i predanu banku na svojoj strani. 

To je ono za šta se mi u Addiko banci zalažemo i šta od nas možete da očekujete. Dobro došli u svijet jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva!