Asocijacija za razvoj karijere - Partner Sajma

Asocijacija za razvoj karijere - Partner Sajma

Asocijacija za razvoj karijere ARK osnovana je od strane nekolicine entuzijasta čiji je cilj omogućiti podršku pojedincima i grupama da rade na razvoju vlastitih vještina i kompetencija.

Asocijacija za razvoj karijere ARK osnovana je 2016. godine od strane nekolicine entuzijasta iz nevladinog sektora koji su nakon dugogodišnjeg iskustva u radu na različitim projektima i u okviru različitih europskih i svjetskih organizacija došli na ideju da osnuju organizaciju koja će građanima i građankama BiH ponuditi mogućnost da  razviju vlastiti potencijal.

ARK kroz svoje projekte konkretno nudi podršku pojedincima i grupama da rade na razvoju vlastitih vještina i kompetencija, kao i razvoju i implementaciji vlastitih poduzetničkih ideja.

Misija naše organizacije je da kroz svoje programe osnaži i doprinese stvaranju samoodrživog civilnog sektora u BiH, osnaži i edukuje pojedinca/ku i pruži siguran prostor za umrežavanje, razmjenu i implementaciju ideja.