We can do it!

We can do it!

Prezentacija inicijative IT GIRLS
Predstavnice IT Girls Incijative će u u utorak (8.11.2016) imati priliku razgovarati sa studentima i studenticama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i upoznati ih sa IT Girls projektom. Ovaj projekat/incijativu su pokrenuli mlade zaposlenice i zaposlenici UN-a u BIH.

Prezentacija ima za cilj informisati studentice i studente o problemu nezastupljenosti žena u IT svijetu, o ciljevima projekta, te predstaviti dosadašnja postignuća projekta.

Veće uključivanje djevojčica u svijet IT-a, razbijanje predrasuda o tom zanimanju kao isključivo muškom zanimanju, te informisanje ciljne skupine incijative o prespektivi IT industrije u svijetu, ali i u BiH, je zajednički cilj svih onih koji aktivno rade na sprovedbi ovog projekta.

Prisutne/ni će također imati priliku čuti i savjete o online sigurnosti koje će im prezentirati Belma Kučukalić. Belma je aktivistkinja koja vodi sektor za ženska prava u organizaciji One World Platform. Fokus njenog djelovanja je praćenje slučajeva digitalnog nasilja nad djevojčicama i djevojkama.

Ukoliko želite čuti više o ovoj zanimljivoj incijativi, pridružite nam se na prezentaciji našeg rada u utorak od 14:30 do 15:00 u sali EE1 Elektrotehničkog fakulteta.