ZIRA

ZIRA

Kao društveno odgovorna kompanija, ZIRA svake godine stipendira 25 studenata, podržava perspektivne mlade ljude u različitim poljima, ima uspješno razvijenu mrežu saradnje i podrške sa tehničkim fakultetima te promoviše zdrav i aktivan način života.

ZIRA je BiH IT produktna kompanija, globalno prepoznata u svijetu telekom industrije. Kompanija posluje sa preko 50 telekom operatera u 30 država na 4 kontinenta. Koristeći se ZIRA BSS (Business Support Systems) rješenjima, svakodnevno se obavi 2.5 milijardi transakcija.

U ZIRA-i su ponosni na poslovne rezultate, te su 2021. godine osim najviše bonitetne ocjene, bili i najbolje rangirana IT kompanija u kategoriji srednjih preduzeća (do 250 zaposlenih) u BiH, po kriterijima: izvoz, dobit, prihod.

Zašto ZIRA?

Mladi ljudi su u fokusu kompanije a posebna važnost se pridaje edukaciji. Kroz simulaciju/upoznavanje rada na stvarnim projektima u industriji u okviru pažljivo osmišljene ZIRA Talent Academy, perspektivnim mladim ljudima omogućena je izravna uključenost u svjetske IT trendove. Od 2021. godine preko 100 studenata završnih godina tehničkih fakulteta, imalo je priliku da pohađa ZIRA Talent Academiju a čak njih 30 je nakon uspješno završene ZTA dobilo ponudu za posao te svoje prvo zaposlenje ostvarilo u jednoj od najprepoznatijih BiH IT kompanija. Tu ne staje briga o razvoju, jer svaki uposlenik ima svoj godišnji budžet za edukaciju po želji. ZIRA je kompanija usmjerana na čovjeka, pa su edukacije samo jedan od mnogih benefita.

Kao društveno odgovorna kompanija, ZIRA svake godine stipendira 25 studenata, podržava perspektivne mlade ljude u različitim poljima, ima uspješno razvijenu mrežu saradnje i podrške sa tehničkim fakultetima te promoviše zdrav i aktivan način života.

Više informacija o kompaniji  ZIRA pronađite na njihovoj stranici. Zahvaljujemo se ZIRI na dugogodišnjoj podršci i učešću.