Pisanje CV-a i motivacionog pisma

Pisanje CV-a i motivacionog pisma

Prvi korak koji nas vodi ka uspješnoj karijeri zasigurno je kvalitetan CV, koji je neizostavan dio svake prijave za posao. U nastavku vam otkrivamo nekoliko tajni koje će upotpuniti vaš CV.

Šta je uopće CV i zašto nam je potreban?

CV je skraćenica od latinskog izraza “Curriculum vitae” što u prijevodu znači “životopis/biografija”. U osnovi, CV sadrži podatke o nama i našim vještinama koji poslodavcima pomažu pri odabiru budućih uposlenika. U prosjeku je potrebno 8 do 15 sekundi da bi se letimično pregledao nečiji CV. Iz tog razloga je važno na koji način ćete se predstaviti i kako će to izgledati na papiru da biste privukli pažnju poslodavca u tom kratkom periodu.

Koje osnovne podatke (ne) treba sadržavati moj CV?

S obzirom na to da je upravo CV prvi kontakt između poslodavca i budućeg uposlenika, važno je znati na koji način predstaviti sebe u najboljem svjetlu i tako “iskočiti” iz mnoštva drugih prijava.

Osnovne informacije koje poslodavac želi saznati iz vašeg CV-a su:1. ime i prezime,2. kontakt podaci: email adresa i broj telefona,3. stečeno obrazovanje i kvalifikacije (počevši od najvišeg ka najnižem stepenu obrazovanja),4. volontiranje i radno iskustvo relevantno za poziciju na koju se konkuriše,5. preporuke bivših poslodavaca i/ili profesora,6. link poslovnog profila (LinkedIn, GitHub…).Kao što vidite, ovdje nedostaje nekoliko podataka za koje smo sigurni da ste smatrali da “moraju” biti dio vašeg CV-a, međutim, to baš i nije tako. Ne preporučujemo da navodite datum rođenja, podatke bankovnog računa, bračni status, religiju, nacionalnost, kao ni ostale podatke iz privatne sfere života koji nisu relevantni za posao.

Kako da moj CV privuče pažnju duže od 15 sekundi?

Za početak, bitno je poznavati osnovne smjernice tokom pisanja, koje će privući pažnju poslodavca. CV ne bi trebao biti duži od 2 stranice A4 formata; zaboravite na šarena slova i fancy fontove. Uvijek imajte na umu da je CV neka vrsta dokumenta, i shodno s tim, vodite se izrekom: kvalitet, a ne kvantitet. Dakle, koristite koncizne rečenice, pazite na gramatiku i pravopis, tekst pišite u više pasusa i potrudite se da limitirani prostor pametno iskoristite. Konačno, preporučujemo da navodite isključivo podatke relevantne za posao na koji aplicirate. 

Motivaciono pismo kao dodatak CV-u

Motivaciono pismo je idealna prilika da pokažemo naše kvalitete, volju za radom i učenjem, te da poslodavcu približimo sebe kao osobu da nas ne bi posmatrao kao samo nekoliko podataka na papiru. Dakle, za razliku od CV-a, motivacionom pismu treba dodati neke crte našeg karaktera jer je teško formirati ličnost na osnovu formalnog predstavljanja. Ono treba sadržavati naša osjećanja, perspektivu i interese koji nas odvajaju od ostalih kandidata.

Iako je manje formalno, motivaciono pismo ipak ima neka ograničenja. Pisanje započnite predstavljanjem, ali ne ponavljajte podatke navedene u CV-u. Pismo ne bi trebalo biti duže od jedne stranice A4 formata, ali ne treba biti ni prekratko; poželjno je koristiti koncizne rečenice i odvajati dijelove teksta radi lakšeg čitanja i bolje vizuelne prezentacije. 

Na kraju ističemo da je najvažnije da ste iskreni i realni, kako prema poslodavcu, tako i prema samom sebi. Možda će vam pisanje CV-a oduzeti dosta vremena, ali sigurni smo da će se na kraju utrošeno vrijeme i trud isplatiti!