Učesnica Sajma - Asseco SEE

Učesnica Sajma - Asseco SEE

Predstavljamo Vam učesnicu ovogodišnjeg Sajma kompaniju Asseco SEE, internacionalna kompanija koja svojim klijentima pruža softverska rješenja i usluge visokog kvaliteta u oblasti bankarstva, a lista klijenata u njihovom portfoliju je vrlo impresivna.

Predstavništva kompanije Asseco postoje u 19 zemalja regije (ove godine su se proširili i na regiju izvan jugoistočne Evrope), aktivnu prodaju imaju i na drugim tržištima, a svoj brand na bh. tržištu je počela graditi 2011. godine.

Smatraju da brand ne gradi sama usluga koju pružaju, već i zaposlenici koji svakodnevno rade na  izgradnji što kvalitetnije usluge. Među zaposlenicima se nalaze mladi, posvećeni i energični ljudi, sa kojima je privilegija raditi i dijeliti svakodnevne poslovne uspjehe. Njihove kancelarije se nalaze u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli, sa ukupno 81 zaposlenih. Kontinuirano šire svoje timove i, ako vidite svoju priliku u njihovom okruženju, dobrodošli ste!

Zaposlenici su njihov najveći i najvrijedniji potencijal, shodno tome, nesebično međusobno dijele znanja, iskustva i vještine, te u iste ulažu mnogo, na visokom nivou i time održavaju visoke standarde usluga koje njihovi klijenti očekuju. Stalan proces učenja rezultira brzom reakcijom na promjene klijentovih očekivanja i potreba.

Asseco SEE je sredina u kojoj mladi ljudi uče i grade svoje poslovne uloge u timu, počevši od prvog stepenika u svom karijernom putu.

Više o kompaniji Asseco SEE možete vidjeti na njihovoj zvanjičnoj web stranici www.see.asseco.com.