Kako napisati kvalitetan CV?

Kako napisati kvalitetan CV?

Zašto je potrebno imati kvalitetan CV? U najvećem broju slučajeva kada aplicirate na konkurs za posao ili praksu imat ćete veliku konkurenciju. Kvalitetno napisan CV Vas kao pojedinca izdvaja iz mase drugih kandidata, što Vas dovodi do cilja. Što kvalitetnije napišete Vaš CV, to su veće šanse da budete pozvani na razgovor.

Potrebno je da Vas CV predstavi u najboljem svjetlu, on je ključna smjernica razgovora za posao ili praksu. Predstavlja sažetak Vašeg obrazovanja, postignuća, radnog i/ili volonterskog iskustva i vještina. Naravno, na razgovoru za posao Vi se morate dokazati poslodavcu zašto ste baš Vi najbolji izbor, a CV Vam daje priliku za to. U CV-u nikada nemojte pisati lažne informacije, ali isto nemojte biti previše skromni. Definirajte jasno svoja postignuća i uspjehe.

U nastavku možete pročitati najvažnija pravila koja kvalitetno napisan CV treba da ima:

- Kontakt podaci

Na početku svakog CV-a trebate navesti: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona

- Vaša fotografija

Postavite Vašu fotografiju, postoji šansa da će poslodavac prije zapamtiti Vašu fotografiju nego radno iskustvo. Naravo, budite oprezni, fotografija bi trebala biti profesionalna.

- Radno iskustvo

Ovo je najbitnija tačka prilikom pisanja CV-a, najviše se fokusirajte na nju.

* Ukoliko nemate radnog iskustva

Napišite volontersko iskustvo, praksu/e koju/e ste uradili, angažman u nevladinim organizacijama. Ako niste ništa od navedenog radili opišite svoje profesionalne ciljeve.

* Ukoliko imate radno iskustvo

Potrebno je da stavite u fokus ostvarene rezultate na predhodnim pozicijama, detaljno navodite radna iskustva vezana za poziciju na kojoj ste bili. Za opise radnih obaveza koristite poslovni rječnik, naglasite da ste Vi doprinijeli ili direktno uticali na neke uspjehe kompanije.

- Obrazovanje (trenutno i/ili završeno)

Što se tiče obrazovanja navodite: najviši stepen Vašeg obrazovanja, naziv obrazovne ustanove koju ste završili/pohađate, smjer koji ste završili/pohađate, period studiranja ili godinu završetka studija (stečenu diplomu: Bachelor, Master, Doktorat), dodatne informacije kao što su stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, kao i konkurse na kojima ste učestvovali.

- Konkursi i seminari na kojima ste učestvovali

Navedite stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali i koji su relevantni za poziciju za koju konkurišete. Svaki seminar, konkurs i obuka trebaju imati sljedeće podatke: naziv organizatora, mjesto i vrijeme održavanja, stečena diploma ili certifikat ili nivo znanja, stečena znanja i vještine po završetku.

- Jezici kojima vladate

U ovoj tački potrebno je napisati jezike koje aktivno govorite, kao i nivo na kojem ste (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Ukoliko imate završen kurs jezika navedite diplomu ili certifikat i ustanovu gdje ste stekli znanje.

- Lične osobine

Navedite nekoliko ličnih osobina koje posjedujete, a vezane su za poziciju za koju konkurišete. Pročitajte opet oglas za posao, obično se tu navode neke osobine koje kandidat treba imati. Također, možete razmisliti koje bi Vaše osobine bile dobre za datu poziciju pa ih možete kombinovati sa osobinama koje su navedene u oglasu.

- Dužina CV-a maksimalno dvije stranice, idealno jedna

Jako je bitno da se fokusirate na vještine, znanja i iskustva koja su potrebna za poziciju za koju se prijavljujete.

- Nemojte koristiti generički CV, koristite poznate formate

Prilagođavajte Vaš CV poziciji na koju konkurišete, nemojte koristiti generički. Uvijek je bolje da se osoba koja čita Vaš CV ne “gubi” prilikom čitanja istog, zbog toga koristite neke od poznatijih formata. Europass i Canava su jedani od poznatijih formata, nemojte praviti neki svoj format.

- Obratite pažnju na vremenski redoslijed

Prilikom pisanja svih tačaka pazite na vremenski redoslijed događaja. Potrudite se da idete od onih sa novijim datumom ka onima sa starijim datumom.

- Obratite pažnju na gramatiku i pravopis

Ne želite da osoba koja čita Vaš CV dobije utisak da ste nepismeni. Odvojite uvijek vrijeme i više puta pročitajte svoj CV.

Ono što izdvaja JobFAIR od ostalih sajmova za zapošljavanje je JobFAIR CV baza. Trenutno u bazi ima preko 3300 biografija. Ona studentima i diplomcima tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije olakšava pronalazak posla. Kako JobFAIR CV baza olakšava studentima i diplomcima pronalazak posla? Na način da predstavnici kompanija tokom cijele godine imaju pristup bazi i tako imaju mogućnost pronalaska novih zaposlenika. Unesite svoj CV u JobFAIR CV bazu i iskoristite mogućnost, možda ste baš Vi novi uposlenik neke od kompanija-partnera JobFAIR-a.

Pozivamo da prisustvujete našoj CV radionici na kojoj ćemo ovu temu (i mnoge druge) razraditi u sitnije detalje, što će Vam uveliko pomoći prilikom kreiranja Vaše karijere. CV radionica će se održati na početku mjeseca novembra, a sve novosti u vezi iste možete saznati na zvaničnoj web stranici Sajma, www.jobfair.ba, kao i prateći nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.

Očekujemo vas!