Da li znate šta je aktivno, a šta proaktivno traženje posla ili prakse?

Da li znate šta je aktivno, a šta proaktivno traženje posla ili prakse?

Koristeći se raznovrsnim sredstvima u potrazi za poslom ili praksom, uzdižete se i izvan tradicionalnih metoda i postajete konkurentniji na tržištu rada.

Osnovni tradicionalni pristup traženju posla i prakse je aktivno traženje. Međutim, pored aktivnog pristupa, postoji i proaktivni pristup. Proaktivnim traženjem, koristeći se raznovrsnim sredstvima u potrazi za poslom ili praksom, uzdižete se i izvan tradicionalnih metoda.

Aktivno traženje posla

Tokom aktivnog traženja posla, pripremate motivaciono pismo i biografiju (CV). Pripremate se za razgovor, informišete se o otvorenim radnim mjestima kod željene kompanije kao i o opisu radnih mjesta. Tražite otvorene konkurse na internet stranicama kompanija, šaljete biografiju, kao i motivaciono pismo (ukoliko je to potrebno). Ovakvim pristupom činite ozbiljan i konstantan napor da pronađete posao u svojoj struci.

Proaktivno traženje posla

Proaktivno traženje posla, ne samo da obuhvata sve navedene korake kao kod aktivnog traženja posla, već pored toga uz slanje biografije na otvorene konkurse, obratit ćete se kompanijama i ako nemaju otvorene konkurse, raspitujući se o budućim otvorenim pozicijama. Ovim pristupom Vi predstavljate sebe kao proaktivnu osobu, spremnu napraviti prvi korak.

Koristite se i mogućnošću povezivanja, tražite lične preporuke od ljudi koji su utjecajniji u Vašoj struci. Pored toga, izrađujete online portfolije, šaljete svoje biografije službi za zapošljavanje i berzama, pridružujete se profesionalnim udruženjima. Na taj način se aktivno povezujete s drugim ljudima iz Vaše struke, kao i što proširujete Vaše vidike.

Prednosti i mane aktivnog i proaktivnog traženja posla

Prednost aktivnog traženja Vašeg budućeg radnog mjesta jeste ne tako velika količina uloženog vremena, dok je njegov najveći nedostatak ogroman broj konkurenata s kojima se morate takmičiti.  Za razliku od njega, proaktivnim traženjem posla ulažete više truda i energije te nailazite na razne uspone i padove. Ali jako je bitno istaknuti kako se proaktivnim traženjem posla izdvajate iz mase kandidata i povećavate svoje šanse za budućim poslom ili praksom.

Iz svega navedenog, može se zaključiti kako uz rast i razvoj tržišta rada i njegovih potreba, mladi ljudi moraju ulagati mnogo više truda i raditi na sebi, odnosno proaktivno tražiti posao. U tom smislu, mnogo je bitno pokazati ambicioznost i spremnost za učenje i rad na sebi u svrhu isticanja iz mase protukandidata i pravljenja prvog koraka ka budućem poslu ili praksi.