ALEM Sistem - Učesnica Sajma

ALEM Sistem - Učesnica Sajma

Rješenja za monitoring i sigurnost klasičnih poslovnih okruženja kao i rješenja za monitoring životne sredine planete Zemlje nudi ovogodišnja kompanija učesnica Sajma, ALEM sistem.

ALEM Sistem je ugledna bosanskohercegovačka kompanija koja je organizovana u dva sektora:

- Sektor za softverski inženjering, koji za svoje glavno poslovno područje ima implementaciju informacionih sistema vendora IBM, sa posebnim osvrtom na cyber sigurnost tkz security intelligence, kao i

- Sektor za monitoring hidroloških, meteoroloških, seizmoloških parametara (internet of things).    Zbog težnje ka stalnom napredovanju i zadovoljenju zahtjeva svojih kupaca konstantnim poboljšanjem usluga i proizvoda, ALEM Sistem je uspostavio sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015. Kao kompanija koja je dokazani sistem integrator, želimo da podignemo svoje servisne usluge tako da sva očekivanja naših kupaca zadovoljimo kroz jedinstven i kontinuiran standard kvaliteta. ALEM Sistem je jedina kompanija u BiH sa statusom IBM Gold Business partnera.

ALEM Sistem posluje na području Bosne i Hercegovine od 1996. godine. Poznati smo po dugoj i uspješnoj tradiciji, ali i kulturi «start up-a». Iz navedenog razloga posvećujemo posebnu pažnju na rad i razvoj svih svojih zaposlenih. Smatramo da su naši zaposleni glavna snaga naše kompanije, a rezultat toga je naš mlad i perspektivan tim.  Naše reference govore da smo na pravom putu. Poslujemo na ino tržištima Njemačke, Bugarske, Slovenije, Srbije, te sa glavnim velikim kompanijama sa lokalnog tržišta Bosne i Hercegovine. Naša misija je da postanemo jedan od vodećih sistem integratora u poljima sigurnosti i IoT u Jugoistočnoj Evropi.