BH Telecom - Srebreni partner Sajma

BH Telecom - Srebreni partner Sajma

BH Telecom kontinuirano doprinosi razvoju digitalnog društva u Bosni i Hercegovini.

BH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, sa najvećim tržišnim učešćem u fiksnoj i mobilnoj telefonije i internet uslugama.  Sve telekomunikacijske usluge pruža korištenjem savremenih tehnologija, uz poštovanje međunarodnih i domaćih standarda i propisa.

BH Telecom danas nudi više od 1.000 usluga u fiksnoj, mobilnoj i paketskoj mreži. Pored poznatih brendova iz mobilne mreže kakve su Ultra – prepaid i Extra – postpaid usluga, jedna od značajnih i najbrže rastućih usluga je multimedijalna usluga Moja TV, kreirana za porodice. Značajan segmet ponude BH Telecoma su i  usluge za poslovna lica, dizajnirane po različitim potrebama i zahtjevima kompanija i drugih pravnih subjekata.

Komercijalizacija pružanja 4G usluga je u BH Telecomu počela maja 2019. godine i donijela nove prednosti korisnicima, mnogo veće brzine prenosa podataka i podizanje njihovog korisničkog iskustva i zadovoljstva.

Kada je riječ o osnovnoj poslovnoj aktivnosti, VIZIJA kompanije je da osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostane prvi izbor na tržištu telekomunikacijskih usluga, te da i dalje značajno doprinosi razvoju digitalnog društva u Bosni i Hercegovini. 

Osim što svakodnevno i kontinuirano sarađuje sa brojnim domaćim i stranim firmama, BH Telecom je društveno-odgovorna kompanija koja kroz različite aktivnosti  učestvuje u napretku bh.društva, dajući svoj veliki doprinos razvoju bh.sporta, kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja i humatarnog rada.