Atlantbh - Učesnica Sajma

Atlantbh - Učesnica Sajma

Jedna od vodećih kompanija za razvoj softvera u BiH ovogodišnja je učesnica Sajma.

Izazovni projekti, cutting-edge tehnologije, rad sa vodećim svjetskim kompanijama je samo jedna strana priče koju Atlantbh ima. Druga, još bitnija strana su ljudi.  Atlantbh svoj uspjeh i prepoznatljivu kulturu pripisuje uposlenicima – Atlanterima, koji zajedno rade na izvrsnosti, kontinuiranom usavršavanju, jedinstvenom radnom okruženju, ugodnoj atmosferi i odgovornosti prema društvu i prirodi.

Veliki broj Atlantera je nekada bio mentor mlađim kolegama ili praktikantima, i time se ponose. ABH praksu organizuju nekoliko puta godišnje za studente koji žele svoje teorijsko znanje upotpuniti praktičnim. Već 85 studenata je završilo ABH praksu, a njih više od 30 su danas uposlenici kompanije.

Atlantbh svoj uspjeh i prepoznatljivu kulturu pripisuje svojim uposlenicima – Atlanterima, te iznenađenje ne predstavlja činjenica da su nekoliko godina zaredom izabrani za Najpoželjnijeg poslodavca u IT sektoru. Atlantbh izdvaja pet ključnih kompetencija  Atlantera, a to su: GRITMORALSDRIVERESPECT i SMARTS. Ove kompetencije usmjeravaju uposlenike ka stalnom usavršavanju i uspjehu, te podstiču inovativnost i kreativnost u njihovom radu.

Za više informacija, posjetite www.atlantbh.com.