Kontakt osobe

Danijel Čuturić

Glavni organizator

danijel.cuturic@jobfair.ba

Semina Nurkić

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

semina.nurkic@jobfair.ba
+387 62 458 265

Adna Alić

Koordinatorica tima za odnose s javnošću

adna.alic@jobfair.ba
+387 62 255 155

Medina Hodžić

Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

medina.hodzic@jobfair.ba
+387 62 279 373

Armin Čomor

Koordinator tima za dizajn i publikacije

armin.comor@jobfair.ba
+387 60 35 75 998