Kontakt osobe

Adna Alić

Glavna organizatorica

adna.alic@jobfair.ba
+387 62 255 155

Asena Pajević

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

asena.pajevic@jobfair.ba
+387 62 453 112

Sara Kozić

Koordinatorica tima za odnose s javnošću

sara.kozic@jobfair.ba
+387 62 465 203

Amila Karamujić

Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

amila.karamujic@jobfair.ba
+387 62 552 161

Mirza Učanbarlić

Koordinator tima za informacione tehnologije

mirza.ucanbarlic@jobfair.ba
+387 62 078 996