JobFAIR '20
Iskoristi svoju šansu!
Sajam zapošljavanja za studente i diplomce
tehničko - tehnoloških fakulteta i ekonomije
09. i 10. novembar 2020.
Novosti
JobFAIR '20 je zvanično završen!

“JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu!”, sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko - tehnoloških fakulteta i ekonomije je zvanično završen.

10.11.2020
Srebreni partner Sajma - BH Telecom

Predstavljamo Vam srebrenog partnera ovogodišnjeg Sajma, kompaniju BH Telecom koja je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

09.11.2020
JobFAIR '20 je zvanično otvoren!

“JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu! je sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije, organizovan od strane članova udruženja EESTEC, zvanično je otvoren jutros, 9. novembra, u online formatu na platformi Hopin. Dvanaesti Sajam će trajati dva dana u periodu od 10:00 do 17:00 sati.

09.11.2020
Organizator
Povezivanje studenata

Misija Udruženja

EESTEC (eng. Electrical Engineering STudents' European assoCiation) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope. Trenutno postoji 50 lokalnih komiteta na fakultetima u gradovima širom Evrope i taj broj se povećava. Osnovni cilj EESTEC-a je promocija i razvoj međunarodnih kontakta između studenata i profesionalaca iz oblasti elektrotehnike. EESTEC pruža poslovne mogućnosti i internacionalnu karijeru svim članovima lokalnih komiteta, a jedan od koraka ka ostvarenju ovog cilja je formiranje jedinstvene baze podataka studenata elektrotehnike iz cijele Evrope, kako bi internacionalne kompanije mogle specijalizirati studente u vrhunske inženjere kroz rad u njihovom poslovnom okruženju.

Povezivanje studenata

Višegodišnja tradicija i uspjesi

Tokom 13 godina aktivnog rada, EESTEC LC Sarajevo se može pohvaliti velikim brojem organizovanih projekata, kako na lokalnom nivou, tako i na internacionalnom. Naš lokalni komitet teži da pruži maksimalni doprinos poboljšanju situacije studenata u Bosni i Hercegovini. Naš moto je da mladi ne trebaju čekati na prilike, već ih sami stvarati. Kroz naše lokalne projekte Soft Skills Academy Sarajevo i JobFAIR, trudimo se da motivišemo mlade da na vrijeme počnu razvijati lične i profesionalne sposobnosti te im pružamo mogućnost direktnog kontakta sa vodećim kompanijama iz tehničko-tehnoloških oblasti i ekonomije.

Povezivanje studenata

Putovanja i razmjena iskustava

Razmjena ideja i iskustava iz oblasti elektrotehnike i kompjuterskih nauka te unapređenje tehničkog znanja studenata elektrotehnike omogućeno je kroz stručne radionice, razmjene, stručne prakse i slične aktivnosti u organizaciji različitih lokalnih komiteta. Studenti imaju priliku da posjete bilo koji od gradova u kojima EESTEC ima lokalni komitet te se upoznaju sa kulturom i običajima države u kojoj borave. U toku boravka u drugim gradovima stvaraju prijateljstva, koja su često za čitav život.

Više o nama možete pročitati ovdje.
O projektu
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20
20

Sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije "JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu!" je najznačajniji projekat u organizaciji Udruženja studenata elektrotehnike Evrope, EESTEC LC Sarajevo. O velikoj važnosti projekta govori i činjenica da se ove godine održava po dvanaesti put, a usljed novo nastale situacije uzrokovane pandemijom po prvi put će se održati u online formi, 9. i 10. novembra. Organizatori Sajma još jednom dokazuju da u Bosni i Hercegovini postoje mladi koji ne čekaju prilike, nego ih stvaraju sami!

Osnovni cilj JobFAIR-a je direktan kontakt između studenata i poslodavaca. Tokom dva dana trajanja Sajma posjetioci će biti u mogućnosti da razgovaraju sa predstavnicima kompanija, informišu se o tome šta poslodavci očekuju od njih te koje vještine su poželjne za njihovu struku. Na osnovu stečenih informacija, studenti i diplomci mogu dalje raditi na usavršavanju ličnog profila.

Ovaj projekat direktno stimuliše zapošljavanje mladih u uspješnim domaćim kompanijama. Također, kroz različita predavanja i savjete profesionalaca pruža se podrška mladima koji imaju ambicije da započnu sopstveni biznis. Osim samog zapošljavanja, projekat ima veliki značaj sa aspekta informisanja mladih. Posjetioci Sajma će imati priliku upoznati se sa mogućnostima koje pruža naša privreda, što će im pomoći u izboru budućeg profesionalnog usmjerenja.

Predstavnici kompanija učesnica Sajma će, tokom ova dva dana, imati priliku da kroz direktnu komunikaciju sa posjetiocima Sajma steknu uvid u stručnost mladih iz Bosne i Hercegovine i njihovu spremnost da budu konkurentni na sve zahtjevnijem tržištu rada.

U svrhu što kvalitetnije pripreme studenata i diplomaca za sami Sajam, ali i unaprijeđenja njihovih ličnih i profesionalnih kompetencija, u mjesecu oktobru bit će održan program “JobFAIR ‘20 - Edukativni program”, koji obuhvata webinare, podcaste, CV radionicu, LinkedIn radionicu te Radionicu poslovne komunikacije.
Osim sajamskog karaktera, tokom dva dana održavanja, JobFAIR nudi i popratne aktivnosti u vidu prezentacija kompanija, radionica Career Speed Dating (CSD) i Open Space Technology (OST).

Ovaj projekat pruža mnoge benefite, a jedan od njih je i mogućnost ostavljanja biografija u CV bazu podataka, kojoj kompanije učesnice Sajma imaju pristup tokom čitave godine. Posjetioci koji su na jednom od prethodnih JobFAIR-a ostavili svoj CV, imaju mogućnost tokom cijele godine isti ažurirati novostečenim vještinama. U CV bazi se trenutno nalazi preko 3400 biografija, u koju se također tokom cijele godine mogu unositi biografije.

0

+
Posjetitelja godišnje

0

+
Unosa u CV bazu

0

+
Kompanija učesnica

0

+
Medijskih partnera
Aktivnosti
Aktivnosti prije Sajma
U online formatu, tokom mjeseca oktobra, održati će se “JobFAIR ‘20 - Edukativni program”, u sklopu kojeg će biti obrađene razne teme kroz koje će se učesnici spremiti za izlazak na tržište rada, unaprijediti svoje kompetencije i steći uvid u to šta se od njih očekuje u ulozi kandidata za posao.
Webinari i podcasti

Webinari i podcasti

Webinari - kroz online predavanja bit će obrađene razne teme od značaja za mlade koji žele da se istaknu na tržištu rada i unaprijede svoje kompetencije.
Podcasti - kroz razgovore sa istaknutim ličnostima iz struke, slušaoci će steći uvid u to šta ih očekuje izlaskom na tržište rada, kako se nositi s predstojećim izazovima i kako pronaći motivaciju u izgradnji uspješne karijere.

CV radionica

CV radionica

Prvi važan korak ka prijavi na konkurse različitog tipa predstavlja pisanje CV-ja, koji poslodavcu može biti presudan u donošenju odluke o kvalitetu prijave i odrediti budući poslovni put kandidata. Učesnici radionice će dobiti upute i savjete na koji način kreirati CV koji će na najbolji način oslikavati njihove kompetencije, kako bi povećali šanse za pronalazak zaposlenja.

LinkedIn radionica

LinkedIn radionica

Ova radionica će biti posvećena sve popularnijoj, poslovnoj, društvenoj mreži LinkedIn. Učesnici radionice će dobiti upute i savjete kako kreirati LinkedIn profil, kako ga na profesionalni način oblikovati, te kako se osim pronalaska posla, povezati sa kolegama iz struke i na koji način to raditi.

Radionica poslovne komunikacije

Radionica poslovne komunikacije

Komunikacija u poslovnom svijetu bez straha od pogrešnog tumačenja ili nedorečenosti predstavlja ogroman izazov za mlade prilikom razvoja karijere. Kako bi se povećala produktivnost komunikacije, kreirao prostor za uspješnije pregovaranje, radionica na temu poslovne komunikacije omogućava učesnicima: pravilno razumijevanje komunikacije, unaprjeđenje verbalne i neverbalne komunikacije, te obradu stilova komuniciranja.

Aktivnosti tokom Sajma
Razgovor sa kompanijama

Razgovor sa kompanijama

Osluškujući potrebe studenata i razumijevajući njihov strah od prvog kontakta sa budućim potencijalnim poslodavcem, organizatori JobFAIR-a će i ove godine omogućiti studentima da razgovaraju sa predstavnicima kompanija. Tokom dva dana posjetioci Sajma će imati priliku da se informišu o tome šta poslodavci očekuju od njih te koje vještine su poželjne za njihovu struku. Na osnovu stečenih informacija, studenti i diplomci mogu raditi na usvršavanju ličnih profila. Na ovaj način student će biti u mogućnosti da upozna samu firmu, kao i ona njega, stekne korisne kontakte i kreira svoj profesionalni put.

Prezentacije kompanija

Prezentacije kompanija

Predstavnici kompanija će imati mogućnost organizovanja prezentacije, gdje će imati priliku svoj rad predstaviti potencijalnim uposlenicima, poslovnim partnerima ili klijentima. Tokom trajanja Sajma, kroz različita predavanja i prezentacije profesionalaca pruža se prilika mladima da se upoznaju sa radom i predstavnicima kompanije koje budu organizovale prezentacije. Studenti će također steći bolji uvid u vještine i kvalifikacije koje su potrebne za zapošljavanje u njihovoj struci. Upravo ovo je jedan od načina direktnog kontakta između studenata i poslodavaca za vrijeme održavanja JobFAIR - Iskoristi svoju šansu!

Open Space Technology

Open Space Technology

Open Space Technology (OST) predstavlja koncept interaktivne radionice čiji je cilj pristupiti određenoj temi iz više aspekata i pokušati doći do jasnijih zaključaka vezanih za istu. Ovaj koncept, studentima i predstavnicima kompanija, omogućuje prostor da skupa rade na rješavanju zanimljivih problema, koji su aktuelni u poslovnom svijetu i s kojima se kompanije svakodnevno suočavaju. Ovo je jedinstven i idealan način da kompanije predstave način rada studentima te ih upoznaju sa tehnologijama koje se koriste. S druge strane, studenti imaju priliku doprinijeti kreativnom rješavanju problema i direktno razgovarati s predstavnicima kompanija.

Career speed dating

Career Speed Dating

Kroz jedinstveni spoj razgovora za posao i speed date-a imate mogućnost “odmjeravanja” između kandidata i potencijalnog poslodavca koje traje samo 5 minuta. U ovom kratkom vremenskom periodu poslodavac će biti u mogućnosti da ispita spremnost studenta na prilagodbu, kao i njegove komunikacijske sposobnosti. Također, CSD studentima pruža mogućnost da obave prvi razgovor za posao sa zaposlenicima željene kompanije, te se predstave i istaknu iz mase drugih kandidata

Suorganizator
Prijatelji Sajma