Kontakt
Amina Alijagić

Glavna organizatorica

amina.alijagic@jobfair.ba
+387 62 392 329

Sejdefa Ibišević

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

sejdefa.ibisevic@jobfair.ba
+387 62 170 437

Amila Karšić

Koordinatorica tima za odnose s javnošću

amila.karsic@jobfair.ba
+387 62 182 960

Ajna Hodžić

Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

ajna.hodzic@jobfair.ba
+387 62 446 644

Rasim Šabanović

Koordinator tima za informatičku podršku

rasim.sabanovic@jobfair.ba
+387 62 756 271

Hamdija Radončić

Koordinator tima za dizajn i publikacije

hamdija.radoncic@jobfair.ba
+387 63 922 826