Kontakt
Danijel Čuturić

Glavni organizator

danijel.cuturic@jobfair.ba
+387 63 684 976

Amina Alijagić

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

amina.alijagic@jobfair.ba
+387 62 392 329

Jasmina Bajramović

Koordinatorica tima za odnose s javnošću

jasmina.bajramovic@jobfair.ba
+387 62 125 145

Amar Čivgin

Koordinator tima za ljudske resurse i logistiku

amar.civgin@jobfair.ba
+387 62 254 609

Faris Odobašić

Koordinator tima za informatičku podršku

faris.odobasic@jobfair.ba
+387 63 930 940

Lejla Brgulja

Koordinatorica tima za dizajn i publikacije

lejla.brgulja@jobfair.ba
+387 62 266 068