Kontakt
Danijel Čuturić

Glavni organizator

danijel.cuturic@jobfair.ba
+387 63 684 976

Semina Nurkić

Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama

semina.nurkic@jobfair.ba
+387 62 458 265

Adna Alić

Koordinatorica tima za odnose s javnošću

adna.alic@jobfair.ba
+387 62 255 155

Medina Hodžić

Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

medina.hodzic@jobfair.ba
+387 62 279 373

Delila Smajlović

Koordinatorica tima za informatičku podršku

delila.smajlovic@jobfair.ba
+387 62 101 999

Armin Čomor

Koordinator tima za dizajn i publikacije

armin.comor@jobfair.ba
+387 60 35 95 998